Wie zijn wij

Lees meer over Caritas Sint Willibrordus.  

Organisatieschema Caritas De Liemers

Jaarverslag en exploitatieresultaat 2023

Bekijk het hier in PDF formaat.

Huishoudelijk reglement

Bekijk het huishoudelijk regelement hier in PDF formaat.

Werkgroepen

Onder de PCI “hangen”, zoals in het organisatieschema vermeld , 13 (vanuit iedere oorspronkelijke parochie van voor de fusie één), werkgroepen

Samenstelling en werkwijze caritas werkgroepen

Een caritas werkgroep bestaat (gemiddeld) uit 3 tot 5 personen.
Leden van de caritas werkgroepen komen bij voorkeur uit de eigen lokale geloofsgemeenschap. Zij worden benoemd door het Bestuur van de PCI.
De caritas werkgroep bepaalt zelf wie op locatie als voorzitter, secretaris en penningmeester optreden en verdeelt intern de eigen taken. Het Bestuur wordt geïnformeerd over de functieverdeling in de caritas werkgroep.
De caritas werkgroep komt minimaal 3 maal per jaar bijeen. De secretaris draagt zorg voor een kort verslag van het besprokene.

Taken caritas werkgroep

Tot de kerntaak van de PCI, en derhalve ook voor een caritas werkgroep beschouwen we de directe en indirecte materiële en immateriële hulpverlening aan mensen binnen onze parochie en daarnaast slachtoffers van (natuur)rampen, (oorlogs)geweld en vluchtelingen. Tot de hulpverlening / kerntaak rekenen we ook deelname en ondersteuning van plaatselijke organisaties die tot doel hebben armoede en eenzaamheid te bestrijden.

De caritas werkgroep voert het beleid uit van de PCI en organiseert daartoe binnen het kader van het huishoudelijk reglement en in goede afstemming met het Bestuur de (financiering van) caritas activiteiten

De werkgroepen zullen actief de vindplaatsen van armoede en eenzaamheid binnen het werkgebied gaan inventariseren. Daarbij valt te denken aan scholen, bezoekersgroepen, gemeente, netwerken van ouderen.
We weten dat armoede geen onderwerp is waar mensen “op straat” over praten, maar met een actieve houding wordt meer bereikt en kan mogelijke ernstige problematiek worden voorkomen. Achter ogenschijnlijke “rijke voordeuren” kan (grote) armoede schuil gaan. Op het platteland laat armoede zich moeilijker zien dan in de stad, zo is de ervaring inmiddels. Dit maakt de uitdaging voor de dorpen en het platteland groter.

De PCI samen met de caritas werkgroepen streeft er met haar activiteiten naar een bijdrage te leveren aan een sociale samenhang in onze samenleving. De inzet en betrokkenheid gaat verder dan alleen die voor de primaire doelgroep. Met de activiteiten streeft de PCI de sociale samenhang en integratie in de samenleving te bevorderen. Dit doet ze waar mogelijk in samenwerking met andere organisaties. De PCI wil in nauwe samenspraak diaconale activiteiten die onze doelstelling raken mede financieren en in overleg met de plaatselijke werkgroepen vorm proberen te geven.

Bekijk onze werkgroepen op deze pagina.

Hulporganisaties waarmee wordt samengewerkt

Organisaties waarmee wordt samengewerkt:

 • Voedselbank Duiven-Westervoort
 • Voedselbank Zevenaar
 • Vluchtelingenwerk Duiven-Westervoort
 • Vluchtelingenwerk Zevenaar
 • Caleidoz Rijnwaarden
 • Solidariteitsfonds Rijnwaarden
 • Bureau SUN Doesburg
 • Stichting Schuldhulpmaatje Duiven Westervoort
 • Stichting Leergeld de Liemers
 • Braamhuis Zevenaar
 • Inloophuis De Herberg Westervoort
 • Stichting DE KIM
Welke soorten van hulp wordt geboden?

Caritas De Liemers verleent hulp op allerlei manieren. Welke soort hulpvragen pakken we op: in principe ALLE vragen om hulp, waarbij met name noodhulp onze eerste prioriteit. Niet alleen materiele hulp maar ook immateriële hulp.

Lees hier meer over op de pagina hulpvraag.

Bestuur
Bekijk hier de bestuursleden van Caritas De Liemers.  

Ans Gasseling – Voorzitter

Mijn naam is Ans Gasseling-Wijtvliet en ben sinds november 2022 voorzitter van Caritas De Liemers.   
Ik ben een geboren en getogen Liemerse (Wehl!) en heb een bedrijfskundige achtergrond in de gezondheidszorg. Ik heb me, naast mijn werk, altijd ingezet voor goede doelen. Toen Caritas aanklopte hoefde ik niet lang na te denken. Mijn antwoord was bijna direct een volmondig ja! Prachtig wat we betekenen. Er blijven immers altijd mensen en soms groepen die tussen wal en schip vallen. Caritas helpt dan. Wij doen dit samen met onze locale werkgroepen, in totaal ruim 40 vrijwilligers die zich voor hetzelfde doel inzetten!

Theo Nass – Penningmeester

Mijn naam is Theo Nass uit Groessen en sinds 1 januari 2021 penningmeester van de PCI/ Caritas De Liemers. Heb een bankachtergrond en ben penningmeester van meerdere stichtingen en verenigingen. In mijn jonge jaren lange tijd penningmeester geweest bij de toenmalige Caritas Groessen en heb dat werk altijd met veel plezier gedaan: wel moest er toen eerst geld worden binnengehaald voordat er iets kon worden uitgegeven. Hoe anders is dat nu? Nu is het een uitdaging om de mensen en gezinnen te vinden die onze (financiële) hulp nodig hebben. Ik zie het dan ook als mijn missie om de beschikbare middelen op die plekken te krijgen, samen met de 13 PCI/Caritas Werkgroepen in ons De Liemers.

Huub Hooyman – Secretaris 

Mijn naam is Huub Hooyman uit Duiven. Ben sinds 1 januari 2015 secretaris van de PCI/Caritas De Liemers.
Eerst van de 4 Evangelisten in Duiven en na de fusie per 1-1-2018 met de Sint Willibrordus uit Zevenaar bij die parochiegemeenschap. Hieronder vallen 13 parochies in de regio; Doesburg t/m Tolkamer. Door die fusie is het werk in de laatste jaren sterk verandert. Ook de veranderde maatschappij speelt daar een rol in.

Geert Thijssen – Bestuurslid 

Ik ben Geert Thijssen, 74 jaar oud en sinds 1986 woonachtig in Herwen.
Sinds november 2021 ben ik bestuurslid van de PCI Sint Willibrordus/Caritas De Liemers.
Ik ben 52 jaar werkzaam geweest als accountant bij 2 grote landelijk werkende accountantskantoren.
Caritas De Liemers met haar organisatiedoelstelling spreekt mij zeer aan.
Ik verkondig al jaren, dat er meer ( stille ) nood is dan wij met z’n allen denken.
Een van mijn grote uitdagingen is om die ( stille ) nood samen met de werkgroepen te signaleren.
Hiertoe is een goede communicatie tussen de lokale werkgroepen en het bestuur een vereiste
Ik zal dan ook regelmatig bij de werkbespreking van de lokale werkgroepen aanwezig zijn.
Ik ben per mail bereikbaar onder: werkgroepen@pcisintwillibrordus.nl

Over

Caritas de Liemers, verleent hulp op allerlei manieren.