Caritas Zevenaar

Heilige Andreas te Zevenaar

Aan het begin van 2023 is er een nieuw bestuur aangetreden bij Caritas Zevenaar. Het nieuwe bestuur bestaat uit de heren Peter Boonman (voorzitter en penningmeester), Cor Wijtvliet (secretaris), Michiel Domhof (lid) en Fons Janssen. Het bestuur opereert in duo’s. De heren Boonman en Wijtvliet vormen een team en dus vormen Domhof en Janssen ook een team. Voor deze manier van werken is gekozen, omdat er nogal eens huisbezoeken afgelegd moeten worden en dan is het beter met zijn tweeën op bezoek te gaan.

Caritas Zevenaar biedt noodhulp aan mensen die in het nauw zitten. Vaak gaat het om financiële noodhulp. Gezinnen met kinderen kunnen bijvoorbeeld geen wasmachine kopen. Dan springt Caritas bij. Vaak bieden we ook hulp door mensen te helpen een weg te vinden in het doolhof van regelgeving. Regelgeving is zo ingewikkeld dat het mensen, die toch al ontmoedigd zijn, nog schrikachtiger maakt. Soms kunnen we ook doorverwijzen naar andere stichtingen die ook hulp verlenen, zoals de stichting Leergeld of de Kledingbank.

De nood is hoog, ook in de gemeente Zevenaar en we krijgen met de regelmaat van de klok verzoeken voor bijstand binnen. We hebben dan ook goede relaties opgebouwd met gemeentelijke instellingen die al contact hebben met mensen in nood. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Regionale Sociale Dienst. Maar ook de individuele burger kan aankloppen bij Caritas Zevenaar als ze noodgevallen kennen of als ze zelf in nood zitten.

Caritas is een katholieke organisatie, maar dat wil niet zeggen dat alleen katholieken kunnen aankloppen. Iedereen is welkom.

U kunt u hulpvraag richten aan
hulpvragen@caritasdeliemers.nl

 

Over

Caritas de Liemers, verleent hulp op allerlei manieren.