Zaterdag 20 mei was er weer een gezellige ontmoetingsmiddag in het dorpshuis te Aerdt. Bij binnenkomst werd er een kopje koffie geschonken met een lekker plakje cake.

Deze middag begon met een woord en communiedienst verzorgt door diaken Adri van Zundert met hulp van Leis Dukkerhof als akoliet en lector. Ook was er zang van het liturgiekoor. Na de dienst heeft Toon Hendriksen m.m.v. de Heemkundekring foto’s vertoond uit vroeger tijden. Op deze foto’s stonden personen die toen erg belangrijk zijn geweest voor de dorpen Herwen en Aerdt. Toon gaf aan dat wat deze mensen voor de dorpen hebben betekend ook onder Caritas valt. Barmhartigheid en klaarstaan voor je naasten, en als het nodig was financiële hulp verlenen.

Ook waren er foto’s van huizen en gebouwen te zien die vroeger belangrijk waren voor beide dorpen. Ook in deze tijd is het nog steeds belangrijk dat deze gebouwen er zijn, want daar vindt het verenigingsleven plaats en kunnen inwoners elkaar ontmoeten. Ook hier zijn net als vroeger vrijwilligers erg belangrijk voor de gemeenschap.

Als afsluiting van deze middag werd er een lekker kopje soep en een broodje geserveerd. Mede door de beeldende verhalen van Toon, natuurlijk allemaal in het dialect, was het een mooie en gezellige middag.

De volgende ontmoetingsmiddag zal plaatsvinden op zaterdag 21 oktober 2023 in de Cluse te Herwen. Hiervoor krijgt u weer een uitnodiging in de brievenbus met opgavestrookje.

Wij zouden het ook fijn vinden om u een keer op de dinsdagmorgen in het parochiecentrum te mogen ontmoeten. Dat kan iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en de koffie met iets lekkers is gratis.

Iedere laatste dinsdag van de maand wordt er een lekkere lunch geserveerd. Neem gerust uw buurvrouw, vriend/in of kennis mee, want samen eten is gezelliger dan alleen!

Hopelijk tot dan !

Werkgroep Caritas Herwen en Aerdt

Over

Caritas de Liemers, verleent hulp op allerlei manieren.