Het nieuwe bestuur van Caritas afdeling Zevenaar kwam vorige week dinsdag voor de eerste keer officieel bij elkaar. De bestuursleden zijn alle vier voor het eerst actief betrokken bij Caritas. “We moeten zelf nog even uitzoeken hoe het een en ander in zijn werk gaat, maar aldoende leren we.

Als vrijwilligers kunnen we op deze manier een mooie bijdrage leveren aan de gemeenschap.” Cor Wijtvliet” is secretaris van de groep. Caritas is hem niet helemaal vreemd, want zijn vrouw Ans Gasseling is voorzitter van het overkoepelende Parochiële Caritas Instelling Sint Willibrordus, die
13 lokale afdelingen telt.

Caritas Zevenaar is één van de lokale afdelingen. Elke afdeling opereert binnen de parochie, maar neemt daarbinnen een onafhankelijke positie in. “Tot 400 euro per geval mogen we zelf beslissingen nemen. Bij hogere bedragen kunnen we een beroep doen op het centrale bestuur. Je hoeft niet katholiek te zijn om een hulpvraag in te dienen. We zijn er voor alle mensen in Zevenaar die het financieel moeilijk hebben.”

Penningmeester Peter Boonman zat de vergadering voor. Daarnaast zijn Fons Janssen en Michiel Domhof lid van het bestuur. Fons was jaren geleden al als vrijwilliger betrokken bij de schuldhulpverlening en brengt zodoende enige expertise en een netwerk mee. Tijdens deze eerste officiële vergadering sloot ook diaken Adri van Zundert aan.

Caritas biedt noodhulp aan, aan mensen die financiële problemen hebben. “Soms kunnen we de mensen eenmalig met geld helpen. Maar we kunnen veel meer doen dan dat. We kunnen de mensen die een hulpvraag bij ons neer leggen ook de weg wijzen naar andere instanties die hulp kunnen bieden. Soms zijn mensen al blij met een luisterend oor.” Elke hulpaanvraag wordt zorgvuldig behandeld. Het bestuur bespreekt de casus en tijdens de vergadering wordt deze aan een van de leden toegewezen, die contact opneemt met de persoon in kwestie.

Tijdens deze eerste vergadering lagen er al een aantal hulpaanvragen op tafel. Wat er besproken wordt blijft uiteraard binnenskamers. Samen zoeken de bestuursleden naar de beste oplossing. “Geld lost het probleem meestal niet op. We kijken ook naar structurele praktische oplossingen. Dat kan een advies zijn of een doorverwijzing. Het is mooi om mensen te helpen om hun leven weer op de rit te krijgen. Daarom is het individuele contact ook belangrijk. Er rust vaak nog veel schaamte op zo’n hulpvraag, maar de schrijnende gevallen komen steeds meer voor.”

Een ander punt op de agenda is het in kaart brengen van de organisaties waar mensen, voor welke hulp dan ook, een beroep op kunnen doen. Het nieuwe bestuur wil contact zoeken met deze groepen, zoals voedselbanken, Stichting Leergeld, SRD de Liemers, maar ook Zevenaardig kan een interessante partij zijn. “Een organisatie als Caritas moet het geld uit mogen geven aan mensen die het nodig hebben,” vindt Adri van Zundert. “Er moet niet beknibbeld hoeven worden op relatief kleine bedragen voor huishoudelijke apparaten of fietsen.” Als diaken van de Parochie Sint
Willibrordus weet hij hoe belangrijk deze hulpverlening is. Zelf heeft hij een breed netwerk opgebouwd in de Liemers. Hij startte een tiental jaren geleden onder andere het fietsenproject in Westervoort en het Repair Café Duiven-Westervoort.

Meer informatie: https://rkliemers.nl/geloof/hulpvragen/materiele-steun/

Over

Caritas de Liemers, verleent hulp op allerlei manieren.