De werkgroep Caritas Zevenaar heeft sinds kort een totaal nieuw bestuur en bestaat uit de heren Peter Boonman, Michiel Domhof, Fons Janssen en Cor Wijtvliet.

Caritas Zevenaar opereert weliswaar binnen het verband van de Willibrordus Parochie, maar neemt daarbinnen een onafhankelijke positie in. Dat wil het bestuur graag benadrukken.

Caritas Zevenaar is er voor alle bewoners van Zevenaar, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Die hulp is vaak van financiële aard, maar kan ook andere vormen aannemen. Caritas Zevenaar kan mensen in nood financiële noodhulp bieden. Is de wasmachine kapot in een kinderrijk gezin en er is geen geld voor een nieuwe, dan springt Caritas bij. Het gaat om noodhulp en niet om structurele financiële ondersteuning.

Dat is niet het enige. Veel mensen in onze samenleving zijn het overzicht kwijtgeraakt. Ze weten niet meer waar ze recht op hebben of waar ze terecht kunnen voor een helpende hand. Dan probeert Caritas deze mensen bij te staan en een weg te vinden in de jungle van regels en voorschriften. Dat betekent bijvoorbeeld dat Caritas verwijst of meeneemt naar het Financiële Trefpunt van de Gemeente Zevenaar.

Ook heeft Caritas een goede relatie opgebouwd met hulporganisaties als de Voedselbank, de Kledingbank en de Stichting Leergeld. Goede contacten bevordert een soepel verlopende hulpverlening.

Tenslotte, Caritas Zevenaar wil mensen in nood (financieel) bijstaan. Daar hoef je geen
katholiek of gelovig voor te zijn.

Over

Caritas de Liemers, verleent hulp op allerlei manieren.