Caritas Zevenaar, officieel PCI Sint Willibrordus, heeft een nieuw bestuur. Het bestaat uit de heren Peter Boonman, Michiel Domhof, Fons Janssen en Cor Wijtvliet.

Het doel van Caritas en dus ook van Caritas Zevenaar is noodhulp bieden. Dat betekent in de praktijk, gezinnen, ouderen en of jongeren die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen of die dat helemaal niet meer kunnen, financieel een steuntje in de rug te bieden. Dat doet Caritas meestal in samenwerking met andere hulpverleners. Voor alle duidelijkheid, het gaat om noodhulp en niet om structurele bijstand. Een voorbeeld van noodhulp is het betalen van een nieuwe wasmachine die het begeeft.

Wie mag een beroep doen op Caritas?

Het antwoord is simpel: iedereen die in de hoek zit waar de financiële klappen vallen, kan een beroep doen op Caritas. Je hoeft dus geen katholiek te zijn of een andere religie aan te hangen. Het maakt niet uit. Voor alle duidelijkheid, Caritas is een onafhankelijke instelling binnen de Katholieke Kerk. Elke afdeling, zoals Caritas Zevenaar, opereert binnen de parochie, maar neemt daarbinnen een
onafhankelijke positie in. Caritas en parochie staan naast elkaar.

Voor de fijnproevers: het bieden van noodhulp kent een heel lange traditie binnen de Katholieke Kerk en vormt min of meer het hart van de sociale leer van de kerk. Caritas is in 1855 in het leven geroepen, omdat de overheid de kerken een belangrijke rol toedichtte in
de armenzorg.

Ergo, sinds 1855 biedt Caritas, het Latijnse woord voor zorg, noodhulp aan mensen die het financieel moeilijk hebben. Anno 2023 is dat meer dan ooit weer noodzakelijk. De maatschappij heeft last van inflatie- en energiearmoede en steeds meer mensen dreigen door de grote gaten van het sociale vangnet te vallen. De overheid kan het simpelweg niet alleen. Hoe noodzakelijk de hulp van Caritas is, bewijzen de statistieken. In 2019 gaven de gezamenlijke kerken in Nederland een bedrag van Euro 41 miljoen uit.

U kunt uw hulpvraag op verschillende manieren kenbaar maken:
Telefonisch: 06-10486188
Of
hulpvragen@pcisintwillibrordus.nl
www.pcisintwillibrordus.nl

Namens het bestuur van Caritas Zevenaar
Cor Wijtvliet, secretaris

Over

Caritas de Liemers, verleent hulp op allerlei manieren.