Er zijn voor alle mensen

Ans Gasseling uit Zevenaar is sinds 1 november de nieuwe voorzitter van de Parociële Caritas Instelling van Parochie Sint Willibrordus.

Ans Gasseling (66 jaar) werd geboren in Wehl in een middenstandsgezin met nog 1 zus en 4 broers, maar woont al 30 jaar in de Liemers.

Momenteel woont ze met echtgenoot Cor in Zevenaar.

Ondernemerschap is jou met de paplepel ingegoten?

“Ja, dat kan je wel stellen. Van huis uit is dat meegegeven: hard werken en voor elkaar zorgen. Dat moest ook wel met ouders die dagelijks aan het werk waren. Hard werken om hun gezin te onderhouden.”

Parochiële Caritas Instelling, PCI … Een mondvol!

“PCI is een lastige en te vaak onbekende naam. Voortaan spreken we over ‘caritas’; dat is voor veel mensen een bekend begrip, zowel interreligieus als in andere kringen. Dat heb ik onlangs ervaren tijdens de door Caleidoz georganiseerde Mantelzorgmarkt 2022 op 12 november jl. in de Turmac Cultuurfabriek in Zevenaar. Dat parochiële (“O, de kerk!”) zorgde ervoor dat mensen vaak geen gesprek meer aangingen. Dus vanaf nu is onze werknaam of roepnaam: Caritas de Liemers.

Wat heeft jou gemotiveerd om deze bestuursfunctie invulling te gaan geven?

“Van betekenis zijn voor anderen. En ik stuur mensen graag aan, omdat ik goed ben in het overzicht houden. Met werkervaring als leidinggevende en bedrijfskundige in Zorg en Welzijn wil ik bijdragen aan het optimaliseren van hulp aan mensen die het hard nodig hebben. Ook in de Liemers is er armoede, vaak verkapte armoede. Het is vaak heel lastig voor mensen toe te geven dat ze hulp nodig hebben, ook financieel.
Misschien is dat juist wel de laatste schaamte, de grootste drempel! Want in deze moderne tijd moet je toch voor jezelf kunnen zorgen? Kan je dat niet dan ben je al snel een mislukkeling of zielig. En daar kunnen wij als organisatie van betekenis zijn.”

Het is belangrijk dat mensen jou leren kennen. Je bent immers een nieuw gezicht.

“Dat klopt inderdaad. Zowel intern als extern. Ik heb met diaken Adri van Zundert – de ‘traitd’union’ tussen bestuur en parochie op het ge-
bied van hulpverlening – een aantal kennismakingsbezoeken afgelegd. Hij is het gezicht van de parochie op dit gebied en heeft een groot
netwerk opgebouwd. Daar profiteer ik voor een deel van. Hij is ook één van de mensen, waar nood heel concreet bij gemeld wordt. We hebben dus op de Mantelzorgmarkt gestaan, ik heb al een cheque mogen overhandigen aan Stichting Noodverband en er is een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd voor de lokale werkgroepen op de Dag van de Caritas, zondag 6 november. En uiteraard heb ik relevante contacten in mijn eigen grote netwerk die ik kan aanspreken.”

Kan je iets meer vertellen over die vrijwilligersbijeenkomst?

“Het is uitermate belangrijk om onze ca. 45 vrijwilligers, de handen en voeten van de organisatie, te blijven informeren, motiveren en inspireren. Dat geldt overigens ook andersom. Op 6 november kwamen we samen in de Jeu de Boule Club in Zevenaar. We hadden een spreekster van Stichting De Kim te gast, een katholieke organisatie voor maatschappelijke activering werkzaam in de provincies Flevoland, Utrecht en Gelderland. Hun doel is noden van mensen te signaleren en groepen vrijwilligers te activeren en zodanig toe te rusten dat zij zich kunnen inzetten deze noden te helpen lenigen. Het werd een hele inspirerende bijeenkomst. Onze vrijwilligers kregen twee praktijkgerichte vragen voorgelegd: Hoe benader je mensen in armoede en welke sleutelfiguren kan je benaderen? Ervaringen werden uitgewisseld en tips meegegeven. Iedereen heeft deze bijeenkomst als heel waardevol ervaren. Ondersteuning van onze mensen in het veld is dan ook enorm belangrijk!”

Wat ga jij vooral doen als voorzitter?

“De komende vier jaar wil ik zoveel mogelijk bekendheid geven aan onze organisatie met een centraal bestuur in Zevenaar en werkgroepen in de 13 geloofsgemeenschappen van de parochie. Dat doen we via persberichten, maar nog meer door gericht te netwerken met organisaties, die actief zijn in het werkveld: Caleidoz, GGnet, lokale en regionale overheden etc. Ik ga de boer dus op! We willen vindbaar zijn, bereikbaar en laagdrempelig benaderbaar in principe voor mensen met allerlei noden in de parochie. Maar ook deelnemen aan projecten, die tot doel hebben de noden in de Liemers te lenigen. Naastenliefde, omzien naar elkaar, is toch de plicht van ieder mens? Niet enkel van christenen! Je laat mensen niet in de steek als je kunt helpen!”

Hoe komen jullie aan geld voor al deze activiteiten?

“Wij bevinden ons in de riante positie dat we niet aan fondsenwerving hoeven doen. Ons in jaren opgebouwd vermogen wordt beheerd door het aartsbisdom in Utrecht. Het rendement van de investeringen van dat vermogen is voor ons. Dat mogen wij dan zelf besteden aan mensen en projecten waar wij een mooie bijdrage aan kunnen leveren. Als bestuur zijn wij wel eindverantwoordelijkheid aan het aartsbisdom verschuldigd.”

Je bruist van het enthousiasme en de positieve energie.

Ans lacht: “Hoe drukker ik mij maak, hoe fijner ik het heb! Ik ben geen mens om achter de geraniums te zitten. We zijn er voor alle mensen, die hulp nodig hebben, ongeacht achtergrond of gezindte. Ik wil bijdragen aan meer bekendheid, meer concrete hulp bieden, meer samenwerking! Caritas de Liemers kan een betekenisvolle rol spelen in de armoedebestrijding in deze regio. Er is nog zoveel te doen. Daar ga ik mij sterk voor maken, met de overige leden van het bestuur uiteraard.

Dus, meld het ons als u (financiële) hulp nodig heeft of die behoefte in uw omgeving signaleert. Wij helpen graag!”

 

De PCI, Parochiële Caritas Instelling, verleent hulp op allerlei manieren. Welke soort hulpvragen? In principe vragen om hulp, waarbij met name noodhulp de eerste prioriteit. Niet alleen materiële hulp maar ook immateriële hulp.

Voor meer informatie:
www.pcisintwillibrordus.nl
www.rkliemers.nl

Over

Caritas de Liemers, verleent hulp op allerlei manieren.